1. Reklamacja z tytułu gwarancji

a) Reklamowany towar należy odesłać na własny koszt (nie odbieramy przesyłek pobraniowych)

b) Zgłoszenia rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej

c) Wraz z reklamowanym towarem do przesyłki należy dołączyć formularz reklamacyjny lub

informacje dotyczące reklamowanego produktu oraz dowód zakupu

d) Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy produkt posiada

jakiekolwiek uszkodzenie powstałe na skutek mechaniczny.

Np. zagięcia taśmy, wady spowodowane niewłaściwym montażem bądź jego niewłaściwym użytkowaniem.

2. Odstąpienie od umowy - zwrot

a) Zwracany towar należy odesłać na własny koszt (nie odbieramy przesyłek pobraniowych)

b) Zgłoszenia rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej

c) Wraz ze zwracanym towarem do przesyłki należy dołączyć formularz odstąpienia od umowy oraz dowód zakupu

d) Zgodnie z prawem odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu,

jeżeli korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

W takim wypadku zwrócimy odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przedmiot

WYBIERZ JEDEN Z PONIŻSZYCH FORMULARZY I DOŁĄCZ GO DO PRZESYŁKI

Formularz zwrotuFormularz gwarancyjny