Szczegóły uczestnictwa w programie lojalnościowym

   Uczestnictwo w programie lojalnościowym włączane jest automatycznie, po zarejestrowaniu się na stronie sklepu internetowego mobilepart.pl Udział w programie umożliwia zbieranie punktów lojalnościowych, które można w dowolnym momencie wymieniać na wartości pieniężne, wyrażone w walucie PLN (polski złoty) i odliczać od aktualnej wartości zakupów.

    Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie, po każdym skutecznym dokonaniu transakcji.

    Klient ma prawo wykorzystać zebrane punkty, podczas realizacji zamówienia, przy dowolnie wybranym kolejnym zakupie. W celu przeliczenia punktów na kupon uprawniający do zniżki, należy przejść do panelu klienta i wybrać opcję zatytułowaną „Moje punkty lojalnościowe”.

    W celu wykorzystania kuponu rabatowego o określonej wartości, należy na początku realizacji zamówienia w „Podsumowaniu zakupów” wpisać lub kliknąć przyciskiem myszy wyświetlony w lewym dolnym rogu kod lub przepisać go do pola kupony i zatwierdzić przyciskiem TAK.

    Uczestnik może sprawdzić aktualny stan dostępnych rabatów w panelu klienta po wejściu w zakładkę „Moje punkty lojalnościowe”.

    Sklep automatycznie zlicza aktualną wartość netto produktów w koszyku i odejmuje kwotę wygenerowanego bonu z programu lojalnościowego. Dokonując zakupów i wykorzystując bon rabatowy, program nalicza kolejne punkty, które w późniejszym okresie mogą zostać zamienione na nowe bony lojalnościowe.

    Za każde wydane 1 zł podczas zakupów w naszym sklepie internetowym mobilepart.pl uczestnik otrzymuje 1 punktów z programu lojalnościowego.

    Punkty za zakupy są ważne przez okres 365 dni od momentu dodania ich do konta.

    Kod Rabatowy ważny jest przez 365 dni od momentu wygenerowania go z dostępnych punktów lojalnościowych w sklepie internetowym mobilepart.pl. W przypadku, gdy wygenerowany kod rabatowy nie zostanie wykorzystany w terminie 365 dni przepada.

    Jeśli transakcja zostanie anulowana, a Rabaty zostały już wykorzystane, wówczas nie mogą zostać przywrócone. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Uczestnik każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.

    W przypadku anulowania zamówienia, przyznane punkty lojalnościowe za zrealizowany zakup zostaną również anulowane.

    Jeżeli bon nie zostanie w pełni wykorzystany podczas realizacji zamówienia, ze względu na fakt, że suma zakupów jest niższa niż wartość bonów, to niewykorzystana wartość bonu przepada.

    W przypadku, w którym Uczestnik odstąpi od umowy z Organizatorem, wypowie ją lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator, po poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Uczestnika, może usunąć Rabaty przyznane Uczestnikowi w związku z daną transakcją.

    Wszelkie dane dotyczące konkretnego Programu uszczegóławiające zapisy Regulaminu znajdują się na łamach Sklepu.