Tożsamość Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Patryk Kasperek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MobilePart Patryk Kasperek (NIP: 6562330993).

Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:
adres:  ul. Dębowa 40, 28-300 Jędrzejów
adres e-mail: sklep@mobilepart.pl

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
    
1. prowadzenia korespondencji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości prowadzenia komunikacji z potencjalnymi Klientami (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
2.w razie nawiązania współpracy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), wykonania obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem umowy (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz kontaktu w sprawach związanych z umową, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
3. prowadzenia analiz aktywności użytkowników strony internetowej, a także ich preferencji w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
4. w przypadku wyrażenia zgody na kontakt marketingowy (np. poprzez zapis do newslettera), Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o usługach i działalności Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
za Państwa zgodą możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach kierowania spersonalizowanych treści marketingowych w mediach społecznościowych i przeglądarkach internetowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

W zakresie danych osobowych użytkowników odwiedzających profile Administratora na portalach społecznościowych takie jak między innymi Facebook i Instagram dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem profilu (między innymi dla umożliwienia dokonywania określonych interakcji), w tym nawiązywania współpracy biznesowej, promowania usług i działalności Administratora, jak również w celach statystycznych i analitycznych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku braku Państwa danych osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwa.

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty wykonujące czynności na naszą rzecz, takie jak:

podmiot świadczący usługi hostingowe
podmiot świadczący usługi księgowe
podmioty świadczący usługi marketingowe
podmioty świadczące obsługę prawną, obsługę podatkową oraz inne usługi doradcze
podmioty świadczące usługi pocztowe (Poczta Polska S.A.) lub kurierskie.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również administratorzy portali społecznościowych na których posiadają Państwo konto i na których wykonują Państwo interakcje związane z naszym profilem. Rekomendujemy zapoznanie się również z polityką informacyjną każdego z administratorów portali społecznościowych na których posiadają Państwo konto, którzy również są administratorami danych osobowych użytkowników tych portali.

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie oraz do zapewnienia ciągłości komunikacji na wypadek dodatkowych pytań.

W przypadku zawarcia umowy, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres jej wykonywania.

W przypadku danych osobowych przechowywanych w ramach profilu na portalach społecznościowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zaprzestania obserwowania naszego profilu oraz usunięcia komentarzy i wycofania polubień i innych reakcji związanych z naszymi postami i komentarzami.

W przypadku gdy wyrażą Państwo zgodę na prowadzenie komunikacji marketingowej w przyszłości, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania, co nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W pozostałym zakresie, Państwa dane osobowe zostaną usunięte po przechowywaniu ich w zakresie i czasie wymaganym przez przepisy prawa (np. obowiązki podatkowe) – jest to co do zasady okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO)
sprostowania danych (art. 16. RODO)
usunięcia danych (art. 17 RODO)
ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
przenoszenia danych (art. 20 RODO)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)

Przekazywanie danych poza Euro

Odbiorcą Państwa danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym mogą być administratorzy portali społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. Podmioty te mogą być również odbiorcą informacji zbieranych w ramach plików cookies (dodatkowo również Google), jednakże te informacje co do zasady przekazujemy w formie uniemożliwiającej bezpośrednią identyfikację użytkownika. Podstawą transferu są Standardowe Klauzule Umowne, na mocy których podmioty, które mają dostęp do Państwa danych zobowiązują się względem nas do właściwego ich zabezpieczenia. Mogą się Państwo zapoznać z tymi klauzulami w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej eur-lex.europa.eu.

Polityka cookies

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies mogą służyć do prezentowania spersonalizowanych treści marketingowych. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Cookies.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych jest bezprawne przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.